Објављено дана

Референдум 16.01.2022.

НАПОМЕНА:

ПРЕДЛОГЕ ЗА ГЛАСАЧКЕ ОДБОРЕ ИСКЉУЧИВО РАДИТИ У ПРИЛОЖЕНОЈ ТАБЕЛИ, ПРЕМА МЕРИЛИМА, ПРЕДЛОГ ПРЕДАТИ У ШТАМПАНОМ ОБЛИКУ ГРАДСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У КАНЦЕЛАРИЈУ 43. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, А У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ НА СЛЕДЕЋИ МЕЈЛ gik@pozarevac.rs, КАКО БИ СЕ ПРОВЕРИЛО ИЗБОРНО ПРАВО И О ТОМЕ САЧИНИЛА БЕЛЕШКА НА САМОМ ПРЕДЛОГУ.

НА ПРЕДЛОГУ ЈЕ ПОТРЕБНО УПИСАТИ И БЕЛЕШКУ ДА СУ СВА ПРЕДЛОЖЕНА ЛИЦА ОБАВЕШТЕНА ДА ЋЕ ДОСТАВИТИ СВОЈ ТЕКУЋИ РАЧУН РАДИ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА РАД У ГЛАСАЧКОМ ОДБОРУ.

ПРЕДЛОГ ДОСТАВЉАТЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 5. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

ПРЕДЛОГ ПОТПИСУЈЕ И МОЖЕ ГА ДОСТАВИТИ САМО ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ.

*********************************************************************

Пожељно је да се за чланове гласачких одбора предложе лица која је Републичка изборна комисија обучила за рад у бирачком одбору и која имају искуство у спровођењу избора. Такође, треба водити рачуна о уравнотеженој заступљености полова и потреби укључивања особа са инвалидитетом у спровођење изборног поступка, као и о евентуалном постојању родбинских веза унутар гласачког одбора.