ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА У БИРАЧКИ ОДБОР – СТАЛНИ САСТАВ

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 33
  • Величина 14.40 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 12. марта 2022.
  • Последња измена 12. марта 2022.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА У БИРАЧКИ ОДБОР - СТАЛНИ САСТАВ

Приликом сачињавања предлога за именовање председника и чланова, као и њихових заменика у бирачки одбор у сталном саставу, неопходно је попунити сва наведена поља у Excel табели и то ћириличним писмом.

Поље за "пријем електронске поште" уколико предложена особа нема, није потребно уписати.

У пољу "БМ" бирачка места су подељена тако да Град Пожаревац има 57 бирачких места и у наведена поља се уписују од 1 до 57, без тачке. На територији Градске општине Костолац, неопходно је поред броја бирачког места, тачније у пољу "БМ" уписати и слово "К", како не би дошло до грешке, јер Градска општина Костолац има 11 бирачких места.

Напомена: 

БМ
број
1  ---->  изглед за Град Пожаревац
  ----> изглед за Градску општину Костолац

У пољу "функција" не сме се скраћивати назив.

Сачињене предлоге, овлашћена лица достављају најкасније до 18. марта 2022. године и то у физичком облику који мора бити потписан, као и у обавези је да предлоге исте садржине пошаље у електронском облику на електронску пошту: gik@pozarevac; ntrajkovic@pozarevac.rs; stefan.marjanovic@pozarevac.rs

  • У предлогу за именовање лица у бирачке одборе мора да буде наведено да су сва предложена лица обавештена о обавези да општинској односно градској управи доставе податке о текућим рачунима на које ће се вршити исплата накнаде за рад у бирачким одборима, у складу са посебном одлуком Комисије. (члан 3. став 4. Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике)

НАПОМЕНА: ИСКЉУЧИВО СЕ ПРЕДЛОЗИ САЧИЊАВАЈУ У ПРИЛОЖЕНОЈ ТАБЕЛИ КОЈА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ

ОГЛЕДНИ ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ ТАБЕЛЕ ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ И ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

БМ
број
ФункцијаИме и презимеЈМБГМесто пребивалиштаАдреса пребивалиштаБрој телефонаАдреса за пријем електонске поште
1председникПера Перић1111111111111Пожареваццара Душана 10641111111pera.peric@gmail.com
1Kзаменик члана 1Јована Јовић2222222222222Костолаццара Лазара 10642222222jovanajovic@gmail.com

Мерила за предлагање чланова у бирачки одбор у стални састав

на територији Града Пожаревца

Број бирачког местаПредседникЗаменик председникаЧлан 1Заменик члана 1Члан 2Заменик члана 2
ПОЖАРЕВАЦ
1СНССПСПУПССНССВМСНС
2УД-СДАСНССНССПССДПССНС
3СПССНССПП-УСССНССНСПУПС
4СНССПССДПССНСУД-СДАСНС
5СНССПССВМСНССПССНС
6ЈССНССПССНССНСПУПС
7СНССВМЈССНССПССНС
8СПССНССНССВМСПП-УСССНС
9СНСПУПССПССНСУД-СДАСНС
10ПУПССНССНССВМСПССНС
11СНССПСУД-СДАСНССДПССНС
12СПССНССПП-УСССНССНСЈС
13СНСПУПССПССНССВМСНС
14СВМСНССНССДПССПССНС
15СНССПСЈССНССДПССНС
16СНССВМУД-СДАСНССПССНС
17СПССНСПУПССНССНССПП-УСС
18СПССНССНССПСУД-СДАСНС
19СНСЈССПССНССПП-УСССНС
20СНССПССВМСНССДПССНС
21ПУПССНССПССНССНССПС
22СНСУД-СДАЈССНССПССНС
23СВМСНССНСУД-СДАСПССНС
24СПССНССНСПУПССВМСНС
25СНСЈССПССНСПУПССНС
26СПП-УСССНССПССНССНССВМ
27СНССПП-УССПУПССНССПССНС
28СНССДПССПССНСПУПССНС
29СДПССНСЈССНССНССПС
30УД-СДАСНССВМСНССНССПС
31СНССПССВМСНСЈССНС
32СНСЈССПССНССДПССНС
33ПУПССНСЈССНССНССПС
34ЈССНССНССПССВМСНС
35СНССПССДПССНСУД-СДАСНС
36ЈССНСУД-СДАСНССНССПС
37СПССНССНСЈСПУПССНС
38СНСПУПССПССНСЈССНС
39СВМСНССНССПССДПССНС
40СНССПСПУПССНССВМСНС
41УД-СДАСНССНССПСЈССНС
42СПССНССПП-УСССНССНСПУПС
43СНСУД-СДАСДПССНССПССНС
44СНССДПССВМСНССПССНС
45СВМСНССПССНССНСУД-СДА
46СНССВМЈССНССПССНС
47СПССНССНСПУПССПП-УСССНС
48СНСПУПССПССНССВМСНС
49ПУПССНССНССПССПССНС
50СНССПСУД-СДАСНССДПССНС
51СПССНССПП-УСССНССНСЈС
52СНСПУПССПССНССВМСНС
53ПУПССНССНССДПССПССНС
54СНССПСЈССНССДПССНС
55СНССВМПУПССНССПССНС
56СПССНСПУПССНССНССДПС
57СДПССНССНССПСУД-СДАСНС
КОСТОЛАЦ
1СНССВМСПССНССПП-УСССНС
2СНССПССВМСНСЈССНС
3УД-СДАСНССПССНССНССПП-УСС
4СНСУД-СДАЈССНССПССНС
5СВМСНССНСУД-СДАСПССНС
6СПССНССНССВМПУПССНС
7СНСЈССПССНСПУПССНС
8СПП-УСССНССПССНССНССВМ
9СНССПП-УССПУПССНССПССНС
10СНССДПССПССНСПУПССНС
11СДПССНСЈССНССНССПС