Мерила за предлагање чланова у бирачки одбор у стални састав на територији Града Пожаревца

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка групаСНССПСПУПССВМЈССДПСУД-СДАСПП-УСС
Број посланика18024998765
Учешће у Скупштини72,58%9,68%3,63%3,63%3,23%2,82%2,42%2,02%
Учешће у расподели50,00%17,65%6,62%6,62%5,88%5,15%4,41%3,68%
НУМЕРИЧКИ ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА (155 општина)
СНССПСПУПССВМЈССДПСУД-СДАСПП-УССУкупно
Председник395413965235234654073492917908
Заменик председника395413965235234654073492917908
Чланови + заменици чланова15816558220932093186116281396116331632
Укупно23724837431393139279124422094174547448
Укупно (у процентима)50,00%17,65%6,62%6,62%5,88%5,15%4,41%3,68%100%
Национално мешовите јединице локалне самоуправе
НУМЕРИЧКИ ПРИКАЗ РАСПОДЕЛЕ СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА (6 општина)1)
СНССПСПУПССВМЈССДПСУД-СДАСПП-УССОдборничке
групе
Укупно
Председник (Скупштина)10536141411101070207
Заменик председника (Локал)1022833900062207
Чланови + заменици чланова (Скупштина)50918370716355463801035
Чланови (Локал)1122732900054207
Укупно8282749090926556451161656
1) У национално мешовитој јединици локалне самоуправе, у смислу закона којим се уређује локална самоуправа, гласање на локалним изборима и на републичким изборима који се одржавају истог дана спроводе бирачки одбори који у сталном саставу имају председника, три члана и њихове заменике. Председник бирачког одбора, два члана и три заменика члана именују се на предлог посланичких група у Народној скупштини тако да број председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих бирачких одбора на територији јединице локалне самоуправе који припада посланичкој групи мора да буде сразмеран њеној заступљености у Народној скупштини на дан када је одлука о расписивању локалних избора ступила на снагу. Заменик председника бирачког одбора и један члан бирачког одбора именују се на предлог одборничких група у скупштини тако да број заменика председника и чланова у сталном саставу свих бирачких одбора на територији јединице локалне самоуправе који припада одборничкој групи мора да буде сразмеран њеној заступљености у скупштини на дан када је одлука о расписивању локалних избора ступила на снагу. (Члан 91. – Закон о локалним изборима)

 

Напомена:
СНСПосланичка група „Александар Вучић – за нашу децу“
СПСПосланичка група Социјалистичка партија Србије
ПУПСПосланичка група ПУПС – „Три П“
СВМПосланичка група Савез војвођанских Мађара
ЈСПосланичка група Јединствена Србија
СДПСПосланичка група Социјалдемократска партија Србије
УД-СДАПосланичка група УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА – СДА САНЏАКА
СПП-УССПосланичка група Странка правде и помирења СПП – Уједињена сељачка странка УСС

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА У БИРАЧКИ ОДБОР – ПРОШИРЕНИ САСТАВ

Приликом сачињавања предлога за именовање чланова и заменика чланова у бирачки одбор у проширеном саставу, неопходно је попунити сва наведена поља у Excel табели и то ћириличним писмом.

Поље за „пријем електронске поште“ уколико предложена особа нема, није потребно уписати.

У пољу „БМ“ бирачка места су подељена тако да Град Пожаревац има 57 бирачких места и у наведена поља се уписују од 1 до 57, без тачке. На територији Градске општине Костолац, неопходно је поред броја бирачког места, тачније у пољу „БМ“ уписати и слово „К„, како не би дошло до грешке, јер Градска општина Костолац има 11 бирачких места.

Напомена: 

БМ
број
1  —->  изглед за Град Пожаревац
  —-> изглед за Градску општину Костолац

Сачињене предлоге, овлашћена лица достављају најкасније до 18. марта 2022. године и то у физичком облику који мора бити потписан, као и у обавези је да предлоге исте садржине пошаље у електронском облику на електронску пошту: gik@pozarevac; ntrajkovic@pozarevac.rs; stefan.marjanovic@pozarevac.rs

  • У предлогу за именовање лица у бирачке одборе мора да буде наведено да су сва предложена лица обавештена о обавези да општинској односно градској управи доставе податке о текућим рачунима на које ће се вршити исплата накнаде за рад у бирачким одборима, у складу са посебном одлуком Комисије. (члан 3. став 4. Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике)

НАПОМЕНА: ИСКЉУЧИВО СЕ ПРЕДЛОЗИ САЧИЊАВАЈУ У ПРИЛОЖЕНОЈ ТАБЕЛИ КОЈА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ

ОГЛЕДНИ ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ ТАБЕЛЕ ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ И ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

БМ
број
ФункцијаИме и презимеЈМБГМесто пребивалиштаАдреса пребивалиштаБрој телефонаАдреса за пријем електонске поште
1чланПера Перић1111111111111Пожареваццара Душана 1063111111pera.peric@yahoo.com
1заменик чланаЈанко Јанковић2222222222222Ћириковаццара Лазара 1064111111
чланЈована Јовановић3333333333333Костолацкраља Милана 1065111111jovanaj@gmail.com
заменик чланаМарија Марић4444444444444Петкакраља Александра 1066111111

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА У БИРАЧКИ ОДБОР – СТАЛНИ САСТАВ

Приликом сачињавања предлога за именовање председника и чланова, као и њихових заменика у бирачки одбор у сталном саставу, неопходно је попунити сва наведена поља у Excel табели и то ћириличним писмом.

Поље за „пријем електронске поште“ уколико предложена особа нема, није потребно уписати.

У пољу „БМ“ бирачка места су подељена тако да Град Пожаревац има 57 бирачких места и у наведена поља се уписују од 1 до 57, без тачке. На територији Градске општине Костолац, неопходно је поред броја бирачког места, тачније у пољу „БМ“ уписати и слово „К„, како не би дошло до грешке, јер Градска општина Костолац има 11 бирачких места.

Напомена: 

БМ
број
1  —->  изглед за Град Пожаревац
  —-> изглед за Градску општину Костолац

У пољу „функцијане сме се скраћивати назив.

Сачињене предлоге, овлашћена лица достављају најкасније до 18. марта 2022. године и то у физичком облику који мора бити потписан, као и у обавези је да предлоге исте садржине пошаље у електронском облику на електронску пошту: gik@pozarevac; ntrajkovic@pozarevac.rs; stefan.marjanovic@pozarevac.rs

  • У предлогу за именовање лица у бирачке одборе мора да буде наведено да су сва предложена лица обавештена о обавези да општинској односно градској управи доставе податке о текућим рачунима на које ће се вршити исплата накнаде за рад у бирачким одборима, у складу са посебном одлуком Комисије. (члан 3. став 4. Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике)

НАПОМЕНА: ИСКЉУЧИВО СЕ ПРЕДЛОЗИ САЧИЊАВАЈУ У ПРИЛОЖЕНОЈ ТАБЕЛИ КОЈА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ

ОГЛЕДНИ ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ ТАБЕЛЕ ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ И ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

БМ
број
ФункцијаИме и презимеЈМБГМесто пребивалиштаАдреса пребивалиштаБрој телефонаАдреса за пријем електонске поште
1председникПера Перић1111111111111Пожареваццара Душана 10641111111pera.peric@gmail.com
1Kзаменик члана 1Јована Јовић2222222222222Костолаццара Лазара 10642222222jovanajovic@gmail.com

Мерила за предлагање чланова у бирачки одбор у стални састав

на територији Града Пожаревца

Број бирачког местаПредседникЗаменик председникаЧлан 1Заменик члана 1Члан 2Заменик члана 2
ПОЖАРЕВАЦ
1СНССПСПУПССНССВМСНС
2УД-СДАСНССНССПССДПССНС
3СПССНССПП-УСССНССНСПУПС
4СНССПССДПССНСУД-СДАСНС
5СНССПССВМСНССПССНС
6ЈССНССПССНССНСПУПС
7СНССВМЈССНССПССНС
8СПССНССНССВМСПП-УСССНС
9СНСПУПССПССНСУД-СДАСНС
10ПУПССНССНССВМСПССНС
11СНССПСУД-СДАСНССДПССНС
12СПССНССПП-УСССНССНСЈС
13СНСПУПССПССНССВМСНС
14СВМСНССНССДПССПССНС
15СНССПСЈССНССДПССНС
16СНССВМУД-СДАСНССПССНС
17СПССНСПУПССНССНССПП-УСС
18СПССНССНССПСУД-СДАСНС
19СНСЈССПССНССПП-УСССНС
20СНССПССВМСНССДПССНС
21ПУПССНССПССНССНССПС
22СНСУД-СДАЈССНССПССНС
23СВМСНССНСУД-СДАСПССНС
24СПССНССНСПУПССВМСНС
25СНСЈССПССНСПУПССНС
26СПП-УСССНССПССНССНССВМ
27СНССПП-УССПУПССНССПССНС
28СНССДПССПССНСПУПССНС
29СДПССНСЈССНССНССПС
30УД-СДАСНССВМСНССНССПС
31СНССПССВМСНСЈССНС
32СНСЈССПССНССДПССНС
33ПУПССНСЈССНССНССПС
34ЈССНССНССПССВМСНС
35СНССПССДПССНСУД-СДАСНС
36ЈССНСУД-СДАСНССНССПС
37СПССНССНСЈСПУПССНС
38СНСПУПССПССНСЈССНС
39СВМСНССНССПССДПССНС
40СНССПСПУПССНССВМСНС
41УД-СДАСНССНССПСЈССНС
42СПССНССПП-УСССНССНСПУПС
43СНСУД-СДАСДПССНССПССНС
44СНССДПССВМСНССПССНС
45СВМСНССПССНССНСУД-СДА
46СНССВМЈССНССПССНС
47СПССНССНСПУПССПП-УСССНС
48СНСПУПССПССНССВМСНС
49ПУПССНССНССПССПССНС
50СНССПСУД-СДАСНССДПССНС
51СПССНССПП-УСССНССНСЈС
52СНСПУПССПССНССВМСНС
53ПУПССНССНССДПССПССНС
54СНССПСЈССНССДПССНС
55СНССВМПУПССНССПССНС
56СПССНСПУПССНССНССДПС
57СДПССНССНССПСУД-СДАСНС
КОСТОЛАЦ
1СНССВМСПССНССПП-УСССНС
2СНССПССВМСНСЈССНС
3УД-СДАСНССПССНССНССПП-УСС
4СНСУД-СДАЈССНССПССНС
5СВМСНССНСУД-СДАСПССНС
6СПССНССНССВМПУПССНС
7СНСЈССПССНСПУПССНС
8СПП-УСССНССПССНССНССВМ
9СНССПП-УССПУПССНССПССНС
10СНССДПССПССНСПУПССНС
11СДПССНСЈССНССНССПС