1. Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у Пожаревцу у проширеном саставу (Коалиција Александар Вучић – Заједно можемо све)

На предлог Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо све, у Градску изборну комисију у проширеном саставу именоване се:

  • за чланицу Анђелка Оташевић, дипл. правник из Пожаревца,
  • за заменицу чланице Марија Антић, дипл. правник из Пожаревца.