Решење о исправци решења, 02 Број: 013-505/22 од 1. марта 2022. године

У решењу о именовању члана и заменика члан Градске изборне комисије у сталном саставу 02 Број: 013-505/22 од 1. марта 2022. године, врши се исправка имена заменика члана, тако што се у тачки 1. алинеја прва уместо: „Драгослав Јовчић“, треба да стоји „Радослав Јовчић“.

Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије у Пожаревцу у сталном саставу

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 1. марта 2022. године донела Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије у Пожаревцу у сталном саставу.

За спровођење избора за народне посланике , расписаних за 3. април 2022. године у Градску изборну комисију у Пожаревцу у сталном саставу, именује се:

  • за заменика члана Драгослав Јовчић, на предлог председника Народне скупштине.

 

Решење којим се ставља ван снаге Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије града Пожаревца у сталном саставу

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 1. марта 2022. године донела Решење којим се ставља ван снаге Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије града Пожаревца у сталном саставу, 02 Број 013-505/22 од 18. фебруара 2022. године у делу у којем је за заменика члана именован Драган Стојадиновић, кандидат за народног посланика на Изборној листи ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 3. април 2022. године.

Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у Пожаревцу у сталном саставу – предлог председника Народне скупштине

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 18. фебруара 2022. године, на основу члана 179. Закона о избору народних посланика, донела Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у Пожаревцу.

За спровођење избора за народне посланике, расписаних за 3. април 2022. годину, у Градску изборну комисију Града Пожаревца у сталном саставу именују се:

  • за члана Мирко Мирковић, на предлог председника Народне скупштине,
  • за заменика члана Драган Стојадиновић, на предлог председника Народне скупштине.

Мандат наведеним лицима траје док збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике не постане коначан.

Члан 179. став 2. Закона о избору народних посланика

„У спровођењу првих избора за народне посланике који буду расписани након ступања на снагу овог закона учествују локалне изборне комисије у чији стални састав, осим чланова и заменика чланова који се именују у складу са законом којим се уређују локални избори улази још по један члан и заменик члана које именује Републичка изборна комисија на предлог председника Народне скупштине, а мандат им траје док збирни извештај о резултатима гласања не постане коначан.“