РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА – У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ – ЗА КООРДИНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ, ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3 У КОСТОЛЦУ

Констатује престанак функције по сили закона, члану бирачког одбора проширеног састава СРБИ СТОЈАНОВИЋУ, именованом на бирачком месту број 3 у Костолцу СИНДИКАТ ЈП ЕПС ОГРАНКА „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ“, КОСТОЛАЦ, САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР. 1