Приступачност бирачких места на територији Града Пожаревца

Приступачност бирачких места на територији Града Пожаревца сачинала је Радна група образована Решењем начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-013-3/2021 од 22. октобра 2021. године, у следећем саставу:

  1. Невена Павковић, чланица Градске изборне комисије у Пожаревцу, предложена Закључком бр. 09-06-170/2021-1 од 21. октобра 2021. године,
  2. Стефан Марјановић, испред Одељења за послове органа града и информационе технологије, Градске управе Града Пожаревца,
  3. Никола Живковић, испред Одељења за општу управу, Градске управе Града Пожаревца,
  4. Љиљана Јелисавац, испред Одељења за инспекцијске послове, Градске управе Града Пожаревца и
  5. Радмила Стјеповић, испред организације која се бави особама са инвалидитетом.