Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Градске изборне комисије у Пожаревцу у сталном саставу

У тачки 2. Одлуке о именовању Градске изборне комисије у Пожаревцу у сталном саставу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/22), подтачка 5) на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија, мења се и гласи:

5) Војводић Митар из Пожаревца, члан, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија

Одлука о именовању Градске изборне комисије у Пожаревцу у сталном саставу

  • Петровић Владан, дипл. правник из Пожаревца, председник, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,
  •  Лазић Лидија, дипл. правник из Пожаревца, заменица председника, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

 

  • Марјановић Стефан, дипл. правник, секретар, на предлог председника Скупштине Града Пожаревца,
  • Трајковић Небојша, дипл. правник, заменик секретара, на предлог председника Скупштине Града Пожаревца,

1) Илић Марина из Пожаревца, чланица, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

1а) Вулета Милан из Пожаревца, заменик чланице, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

2) Живковић Бојан из Пожаревца, члан, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

2а) Симоновић Александар из Пожаревца, заменик члана, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

3) Ивковић Марија из Пожаревца, чланица, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

3а) Гајић Невена из Пожаревца, заменица чланице, на предлог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. ,

4) Кукољ Душанка из Пожаревца, чланица, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

4а) Стокић Владан из Трњања, заменик чланице, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

5) Сокнић Драган из Пожаревца, члан, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

5а) Рељин Марија из Пожаревца, заменица члана, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

6) Бојић Бојан из Пожаревца, члан, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

6а) Ремењак Зорана из Пожаревца, заменица члана, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

7) Живковић Јован из Пожаревца, члан, на предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија,

7а) Цветковић Ања из Пожаревца, заменица члана, на предлог Одборничке групе Доста је било – РИИС ИСТОК,

8) Радојевић Александар из Костолца, члан, на предлог Одборничке групе Доста је било – РИИС ИСТОК,

8а) Митрашиновић Владимир из Пожаревца, заменик члана, на предлог Одборничке групе Доста је било – РИИС ИСТОК.

 

стручно лице Комисије: Небојша Трајковић, руководилац Одељења за послове органа града и информаационе технологије