РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ У СТАЛНОМ И ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, ОДРЖАНИМ 3. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ И ПОНОВЉЕНИМ 16. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ

Одлука о обрасцу за вршење појединих радњи у поступку спровођења електронске седнице Градске изборне комисије у Пожаревцу

Овом одлуком прописан је назив, изглед и садржина обрасца који ће се користити за вршење појединих појединих радњи у поступку спровођења електронске седнице Градске изборне комисије у Пожаревцу.

За вршење појединих радњи у поступку спровођења електронске седнице користиће се (Образац 1ЕС) Извештај о резултатима гласања са електронске седнице Градске изборне комисије у Пожаревцу , који је саставни део ове одлуке.